ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA

 1. Šta medicinsko osoblje čini kako bi spasilo život osobi s povredom glave?
 2. Koje povrede mogu dovesti do moždane smrti?
 3. Koliko vremena mozak može da izdrži bez kiseonika pre nego što dođe do ozbiljnog oštećenja?
 4. Šta se dešava prilikom povrede mozga?
 5. Kako se može pomoći pacijentu sa povredom mozga?
 6. Šta je moždana smrt? Zar ne mora srce da prestane da kuca da bi osoba bila mrtva?
 7. Kako se utvrđuje moždana smrt?
 8. Kako izgleda osoba koja je moždano mrtva?
 9. Ako je osoba doživela moždanu smrt, kako je moguće da srce nastavlja da kuca?
 10. Da li se i po čemu moždana smrt razlikuje od kome?
 11. Ko može da donira organe?
 12. Ko ne može biti donor? Zašto se neki organi ne mogu upotrebiti u svrhu transplantacije?
 13. Zbog čega je važno da razgovaram sa svojom porodicom i bližnjima o svojoj želji da budem donor?
 14. Koliko ljudi čeka na organe?
 15. Hoće li primalac sa transplantiranim organom primiti misli i sećanja donora?
 16. Ko plaća troškove doniranja?
 17. Koliko traje cela procedura prilikom uzimanja doniranih organa?
 18. Šta se dešava u toku donorske operacije?
 19. Šta se dešava sa telom nakon operacije donora? Da li ona na bilo koji način utiče na sahranu, kremaciju ili verske obrede?
 20. Kako se čuvaju donirani organi i kako se prenose?
 21. Koliko dugo donirani organ može da preživi van tela?
 22. Ko odlučuje ko će dobiti donirane organe?
 23. Da li poznati i bogati ljudi dobijaju organe brže od „običnih“ ljudi?
 24. Koliko je transplantacija moguće izvesti od jednog donora?
 25. Koliko ljudi se godišnje transplantira u Republici Srbiji?
 26. Koliko se transplantacijom bolesnicima može produžiti život?
 27. Šta dovodi do otkazivanja organa?
 28. Kakve informacije primaoci dobijaju o donorima?
 29. Da li su zaštićeni podaci o davaocu i primaocu?
 30. Koliko života može promeniti jedan donor?