INTERVJU

Dr Zoran Kovačević, načelnik Klinike za nefrologiju VMA

Transplantacija je jeftinija od hemodijalize

Doniranje organa u svetu je standard zbog isplativosti za zajednicu i zbog toga što se bolesniku kod koga je dijagnostikovana hronična slabost jetre, srca ili bubrega transplantacijom vraća psihofizička sposobnost. O tome koliko košta transplantacija, šta su prepreke i gde su rešenja, razgovaramo sa pukovnikom dr Zoranom Kovačevićem, načelnikom Klinike za nefrologiju VMA.

Da li je transplantacija bubrega jeftinija od hemodijalize?


„Jeste. Hemodijaliza je skup način lečenja, godišnje košta po pacijentu 16 hiljada evra. U Srbiji ima preko tri hiljade bolesnika koji se nalaze na hemodijalizi, a godišnje oko 700 do 800 novih dođe na hemodijalizu, a u istom periodu umre do 400. Ako ne budemo razvili nacionalni program za transplantaciju, moraćemo da izgradimo nove dijalizne centre. U svetu je odavno priznato da je transplantacija najbolji metod lečenja, zbog potpune psihofizičke rehabilitacije. U svim domaćim transplantacionim centrima cena jedne transplantacije sa visokim rizikom ide do 20 hiljada, a klasične transplantacije bez rizika je do 16 hiljada evra. Lečenje jednog bolesnika transplantacijom i hemodijalizom u prvoj godini košta isto. U drugoj godini cena lečenja bolesnika na transplantaciji pada za 50 odsto, a u petoj na 20 odsto.“

Tretman dijalizom smatra se u modernoj medicini privremenim načinom lečenja, jer je neefikasan i skup. Transplantacija bubrega je četiri puta jeftinija od dijalize. Na dijaliziranje bubrežnih bolesnika naša država izdvaja četvrtinu ukupnih izdataka za zdravstvo. Transplantacijom se štedi novac za sve nas.