Srbija za transplantaciju je projekat obrazovnog karaktera koji za glavni cilj ima podizanje javne svesti o značaju transplantacije kao najvišeg čina plemenitosti među ljudima.

Ciljevi ovog projekta su:

da ljudi u našoj zemlji dobiju sve potrebne informacije o transplantaciji organa kako bi mogli da donesu pravu odluku o tome da li žele da budu donori
da pružimo sažete, ali jasne informacije o tome šta je transplantacija i zašto nam je ona potrebna.
da se podigne svest javnosti o potrebi doniranja organa
da se promoviše razgovor i razmišljanje na temu transplantacije uopšte
da se poveća broj donora i da se na taj način pomogne svim onim ljudima koji pate od teških bolesti. Da im vratimo nadu koja im i pripada.

Doniranje organa je izraz čovekoljublja i plemenitosti, kojom jedna osoba iskazuje svoju želju i nameru da nakon smrti pokloni bilo koji deo tela zbog presađivanja, kako bi se pomoglo teškim bolesnicima.

Sa druge strane, doniranje organa je izraz promišljenosti i racionalnosti, jer ako ja postajem donor i ljudi oko mene to saznaju, oni sami počinju da razmišljaju o tome. Krug donora se širi, i u slučaju da ja dođem u situaciju da mi je potrebno doniranje organa, moje šanse su mnogo veće jer je krug donora veći. Dakle, tako što postajem donor, povećavam sopstvene šanse za život.