Da li je moja odluka o davalaštvu, ili moja dozvola za uzimanje organa kod mojih bližnjih, u skladu s mojim religijskim uverenjima?

Gotovo sve religije u svetu dozvoljavaju i podržavaju presađivanje i doniranje organa. 

PRAVOSLAVNA CRKVA Prihvata darivanje organa, krvi i tkiva ukoliko oni pomažu poboljšanju zdravlja i sprečavanju bolesti.

nastavak

RIMOKATOLIČKA CRKVA Darivanje organa je izraz plemenitosti, ljubavi i žrtvovanja. Papa Jovan Pavle II kaže, „Oni koji veruju u Isusa Hrista koji je žrtvovao svoj život za sve nas, moraju prihvatiti potrebu za raspolaganjem organima za presađivanje kao izazov svojoj plemenitosti i bratskoj ljubavi.“

ISLAM Od 1983. godine doniranje je dozvoljeno radi spašavanja života. Organi umrlog ove verske pripadnosti moraju biti presađeni odmah. Poštovati mrtvog i koristiti živom!

JUDAIZAM Spašavanje života ima prednost pred zaštitom svetosti mrtvog tela. Ukoliko je neko u prilici da daruje svoj organ kako bi spasio život drugog čoveka, obavezan je da to učini. Interpretacija beskrajne vrednosti ljudskog bića prihvata čak i presađivanje rožnjača kao spašavanje života.

PROTESTANTIZAM Potvrđuje i podstiče doniranje organa radi presađivanja, ali naglašava da se organi ne smeju prodavati. Njihova rezolucija utvrđuje da donacija organa „doprinosi dobru čovečanstva i može biti izraz požrtvovnosti i ljubavi za bližnjega u nuždi“. Podstiče razgovor o davalaštvu u porodici i javnosti, kao i korišćenje potpisane donorske kartice.

Na Saboru Srpske Pravoslavne Crkve 2005. godine izneto je pitanje presađivanja organa i Srpska pravoslavna crkva je blagoslovila i pozvala vernike da zaveštaju organe. Srpska pravoslavna crkva se među prvima od svih pravoslavnih crkava pozitivno izjasnila po pitanju rešavanja ovog problema.
Katolička crkva je odavno podržala zaveštanje organa, a papa je otvorio kongres transplantacije u Rimu.
I sa jevrejskom zajednicom stvari stoje isto. Rabin Isak Asiel se pozitivno izjasnio, kao i muftija Jusufspahić u ime muslimanske zajednice.

Sve ostale svetske religije takođe podržavaju presađivanje i doniranje organa.