Iracionalni strahovi

Psiholozi navode da su dva najveća straha koja ovladavaju ljudskom psihom, strah od smrti i strah od nagrđenja ljudskog tela, ujedno i najveća psihološka barijera pri donošenju odluke o davanju organa.

Psiholog Tijana Mandić smatra da glavnu kočnicu čine neinformisanost i nesložnost u vođenju akcije između medicinskih timova, psihologa, sociologa i Crkve, premda se niko od njih tome ne protivi. Naprotiv.

„Ljudi treba da shvate, razumeju i poveruju“, kaže ona i dodaje da nijedna zemlja nije sačinila banku organa i obezbedila donore preko noći, već da su ljudi dugotrajno edukovani i pripremani u cilju da shvate da taj postupak ne znači skrnavljenje svog najbližeg.

Ipak, ona smatra da je psihološki momenat potpisivanja pristanka dramatičan, naročito kada se potpis traži od rodbine, jer to su momenti u kojima su osobe preplavljene iracionalnim strahovima da su sada upravo oni ti koji su definitivno odgovorni za smrt voljene osobe i da će ga na taj način zauvek izgubiti. Ti strahovi se, nažalost, smatra ona, ne mogu prevazići, i uvek postoji sumnja, ali ljudima treba omogućuti da kanališu svoju energiju i naučiti ih da je za život potrebno naći i bolna rešenja koja su vrhunski humani gest.

Preuzeto iz Blica, četvrtak, 12. jun 2008.

Šta je to što nas sprečava da razgovaramo o doniranju organa i da potpisujemo donorske kartice?

Kada se pomene doniranje organa, kod nas ljudi još uvek neretko reaguju odgovorom „Nisam ja još uvek za onaj svet“, i tu se završava sav razgovor o tome. Ljudi se boje da razmišljaju o smrti, a ono što je zaista razočaravajuće, neki od njih veruju da potpisivanjem donorske kartice prizivaju svoju smrt. Da li je to zaista tako?

Šansa da organi neke osobe budu zaista iskorišćeni je dvadeset puta manja nego da oboli od bolesti zbog koje će joj biti potrebno doniranje organa. Godišnje se pojavi oko 800 novih samo bubrežnih bolesnika i, nažalost, takve stvari se ne dešavaju samo drugim ljudima, nego mogu svakom da se dese, pa i nama. Dakle, zar onda upravo izbegavanjem razgovora o donaciji kao i izbegavanjem potpisivanja donorske kartice na neki način ne prizivamo smrt?

Doniranjem organa stvaramo sigurniju budućnost za sebe i za svoju decu.

Šansa da organi neke osobe budu zaista iskorišćeni je dvadeset puta manja nego da oboli od bolesti zbog koje će joj biti potrebno doniranje organa.