ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA

Da li se i po čemu moždana smrt razlikuje od kome?

Čovek može da izađe iz kome, ali ne može da se povrati nakon moždane smrti (nemoguće je da se čovek u tom stanju oporavi). Postoji izvestan broj medicinskih testova na osnovu kojih se može utvrditi jasna razlika između ova dva stanja.Tipično i maksimalno vreme prezervacije doniranih organa
  Koma Moždana smrt
Disanje:
Može li osoba samostalno da diše?
Da Ne
Refleksi:
Da li se zenice skupljaju pod svetlošću?

Ima li ikakve reakcije na bol?

Ima li refleksa gutanja?
Da
Da


Da
Ne
Ne


Ne
Kretanje:
Da li osoba izvodi bilo kakve pokrete, samostalno ili kao reakciju na neki stimulans?
Da Ne
Moždani talasi:
Da li postoji ikakva moždana aktivnost koju pokazuje EEG aparat?
Da Ne
Dotok krvi u mozak:
Ima li ikakvog dotoka krvi u mozak koji pokazuje nuklearno skeniranje mozga ili cerebralni angiogram?
Da Ne