ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA

Ko ne može biti donor? Zašto se neki organi ne mogu upotrebiti u svrhu transplantacije?

Postoji nekoliko bolesti koje isključuju presađivanje organa. Osoba ne može biti donor ukoliko je HIV pozitivna. Ukoliko je neki organ zahvaćen rakom, on se ne može transplantirati. Takođe osoba ne može biti donor ukoliko se rak prošrio na celo telo. U nekim slučajevima tumora mozga, osoba može biti potencijalni donor, u zavisnosti od posebnih okolnosti i od toga kolika je verovatnoća da će određeni primalac umreti ukoliko ne primi organ. Ako je postojala bolest raka u dalekoj prošlosti, a velika je verovatnoća da je bolest izlečena, ne mora se isključiti mogućnost presađivanja.

U slučaju smrti usled ozlede, ponekad su organi suviše oštećeni što prvobitnom povredom, što problemima nastalim kao komplikacija povrede, da bi se mogli upotrebiti za presađivanje u drugu osobu.

Nekada se stanje donora može iznenadno promeniti, kao na primer kada pritisak donora neočekivano i naglo padne, a donacija se ne može izvršiti dovoljno brzo da se organi mogu upotrebiti. Takođe, postoje situacije kada se proceni da su organi pogodni za transplantaciju, ali se, međutim, tokom operacije otkije da su oštećeni ili na neki drugi način nepodobni za presađivanje. Ovakve vesti mogu biti posebno razočaravajuće kako za porodicu donora, tako i za osobu koja čeka na organ.

Pre nego što usledi donacija, svi donori se testiraju na širok spektar bolesti. Rade se analize krvi kao i druge pretrage, kako bi se ispitala funkcija određenih organa. Svi se donori takođe testiraju na HIV, hepatitis i druge viruse koji bi mogli predstavljati pretnju za primaoca.