ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA

Koliko ljudi čeka na organe?

Godišnje potrebe Republike Srbije su oko 400 transplantacija bubrega, 30 transplantacija srca, 30 transplantacija jetre, nepoznat broj transplantacija pankreasa i bubrega zajedno, nepoznat broj transplantacija rožnjače, ligamenata, krvnih sudova.

U Srbiji je za poslednjih 30 godina izvedeno nešto više od 1.200 transplantacija. To je mali broj u poređenju sa Zemljama u okruženju, jer se samo u Češkoj ili Poljskoj godišnje izvede više od 400 ili 500 takvih zahvata.

Od 1980. godine do danas kod nas je urađeno 650 transplantacija bubrega, od toga 485 sa živog srodnog donora, a 165 sa kadaveričnog.

Na transplantaciju bubrega u našoj zemlji čeka oko 3.500 pacijenata, dok je teško odrediti koliko je ljudi na listi čekanja za novo srce ili jetru. Zbog nedostatka organa u Srbiji, prema nekim podacima, mesečno umre oko 30 pacijenata, uglavnom od bubrežnih, srčanih i plućnih bolesti.