ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA

Hoće li primalac sa transplantiranim organom primiti misli i sećanja donora?

Ne. Misli i sećanja se čuvaju u mozgu. Ostali organi nemaju sposobnost za prenošenje memorije s jedne na drugu osobu, mada, to zvuči kao zanimljiva naučna fantastika.