ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA

Koliko traje cela procedura prilikom uzimanja doniranih organa?

Od trenutka kada nastupi moždana smrt do trenutka kada telo preminulog može biti otpušteno iz bolnice kako bi ga prevezli do mesta sahrane može proći od 6 sati do 24 sata, u zavisnosti od okolnosti. Proces donacije organa uključuje razgovor sa porodicom, zatim, ispitivanje porodice o istoriji bolesti donora, kao i potpisivanje saglasnosti, te samu operaciju donora. Operacija obično traje od četiri do šest sati ukoliko su donirani svi organi. Ako je donirano manje organa, vreme operacije može da bude i kraće. Ukoliko su donirana i tkiva, potrebno je još nekoliko dodatnih sati u operacionoj sali.

U proces donacije uključen je veliki broj medicinskih radnika, potrebno je da se obavi veliki broj različitih testova, kao i dosta važnih lekarskih konsultacija. I lekari i hirurški tim znaju da porodica donora želi da nastavi sa organizacijom sahrane i to imaju na umu, istovremeno se starajući da se donira što veći broj organa koji su pogodni za donaciju.