ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA

Ko odlučuje ko će dobiti donirane organe?

Organi se dodeljuju po strogim pravilima koja uzimaju u obzir podudaranje tkiva i krvne grupe, medicinske kriterijume, dužinu čekanja na listi, težinu stanja pacijenta, i dr. Sistem dodeljivanja organa ne gleda na ime, rasu, pol ili bogatstvo.