ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA

Koliko je transplantacija moguće izvesti od jednog donora?

Teoretski je moguće da jedan donor pomogne čak pedesetoro bolesnika, ukoliko taj čovek donira sve organe i tkiva koji se mogu donirati. Međutim, čak i ako može samo jedan organ ili tkivo da se transplantira, za nekoga to znači novi život.