ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA

Koliko se transplantacijom bolesnicima može produžiti život?

Uspešna transplantacija gotovo u svim slučajevima dovodi do poboljšanja kvaliteta života, kao i do produžetka života pacijenta. Donirajući organe, mi ne samo da pomažemo mnogim bolesnicima da se izvuku iz čeljusti smrti, nego im takođe pružamo mogućnost da mnogo godina požive u mnogo boljem stanju nego što su bili kad su bili bolesni. Neki transplantirani bolesnici bili su bolesni čitavog svog života, i dobijanje novog organa za njih znači da napokon mogu da žive normalnim, aktivnim životom koji nikada do tada nisu iskusili. Ljude sa terminalnom bubrežnom slabošću transplantacija oslobađa od dijalize – jednog veoma vremenski zahtevnog lečenja, koje podrazumeva i veliku iscrpljenost. U proseku, pacijenti kojima je transplantiran bubreg živeće otprilike dva puta duže od pacijenata koje održavaju u životu uz pomoć dijalize.

Nekim pacijentima se desi iznenadno otkazivanje organa, na primer jetre ili srca, nakon kojeg nastupa smrt ukoliko ne prime novi organ. Ove pacijente novi organ spašava od izvesne smrti.

Međutim, svi transplantirani bolesnici obavezno moraju svakodnevno da uzimaju imunosupresive (lekove koje sprečavaju odbacivanje organa), kao i neke druge lekove. Moraju da prate svoje zdravstveno stanje, i da dobro paze na svoje zdravlje, kao i da paze na transplantirani organ. Ali cena koju plaćaju nije velika, s obzirom na to da se ovim pacijentima pruža prilika za novi, duži i zdraviji život.