ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA

Šta dovodi do otkazivanja organa?

Najčešća stanja koja dovode do otkazivanja organa i potrebe za transplantacijom data su u sledećoj tabeli:


Bubrezi glomerularne bolesti, dijabetes i hipertenzivna nefoskleroza
Jetra ciroza usled virusnog hepatitisa, ciroza usled masne jetre, ciroza kao posledica alkoholizma i ciroza uzrokovana autoimunim bolestima
Srce koronarne arterijske bolesti, kardiomiopatija i kongenitalna srčana oboljenja
Pluća idiopatska pulmonarna fibroza, nedostatak Alfa-1-antitripsina i emfizem pluća/HOPB
Pankreas dijabetes