ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA

Da li su zaštićeni podaci o davaocu i primaocu?

Podaci o davaocu i primaocu predstavljaju službenu tajnu.