ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA

Koliko vremena mozak može da izdrži bez kiseonika pre nego što dođe do ozbiljnog oštećenja?

Kada čovek ne diše pet do deset minuta, velika je verovatnoća da će doći do ozbiljnog, pa možda i nepovratnog oštećenja mozga. Jedini je izuzetak kada mlađa osoba prestane da diše, a istovremeno je na veoma niskoj temperaturi. Ovo se dešava kada dete iznenada upadne u veoma hladnu vodu i utopi se. U ovoj situaciji, često se dešava da dete preživi čak i nakon više od 30 minuta.